قانون جدید اقامت خویشاوندی و ازدواج

قانون جدید و موقت حق دریافت اقامت پناهندگی و الحاق اعضای خانواده پناهنده ها را بشدت محدود میکند و به سطح حداقل ممکن تقلیل میدهد. این تغییرات با حداقل معیارها و استاندارد های اتحادیه اروپا و کنوانسیون های بین المللی متعهد شده توسط سوئد, تطبیق داده شده است. همچنین اقامت بر اساس خویشاوندی, چه برای سوئدی ها و چه برای خارجی های مقیم سوئد, که با یک شهروند خارجی ازدواج میکنند را منوط به امرار معاش و دآرا بودن مسکن مناسب برای فرد مقیم سوئد کرده است.

بر طبق اطلاعات ارائه شده توسط دولت سوئد این تغییرات موقت است و وضعیت بعد از ۳ سال به حالت عادی بر خواهد گشت. این تغییرات صرفا جهت محدود کردن امکان دریافت اقامت از طریق پناهندگی و خویشاوندی در سوئد میباشد و قرار است که اعتبار این قانون ۱۹ جولای ۲۰۱۹ به اتمام برسد.

لازم به یاد آوری میباشد که قانون جدید و موقت شامل کودکان تنها و بدون سرپرست و کودکانی که با یکی از اعضای بالغ خانواده خود قبل از تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی خود را ثبت کرده باشند, نخواهد شد. اما کودکی که موقع تصمیم گیری ۱۸ سال تمام شده باشد شامل قانون جدید خواهد شد.


اقامت خویشاوندی و شرط امرار معاش (försörjningskrav)

اقامت ازدواجی در سوئد در مرحله اول به مدت ۲ سال موقت میباشد.

طبق قانون جدید و موقت اقامت خوشاوندی (ازدواج) منوط به درآمد کافی و مسکن مناسب برای فرد مقیم سوئد خواهد بود. هر فردی, اعم از سوئدی و یا خارجی مقیم سوئد, که قصد ازدواج با یک شهروند خارجی مقیم خارج از سوئد را دارد, باید دارای کار و درامد کافی و مسکن مناسب برای خود و خانوادش باشد تا همسر و یا اعضای خانواده وی بتواند در سوئد اقامت دریافت کند. اما موقع تمدید اقامت شرط امرار معاش و مسکن وجود نخواهد داشت.

اگر فرد مقیم سوئد بچه باشد شرط امرار معاش و مسکن برای این فرد مقیم سوئد وجود ندارد.

اگر فرد مقیم سوئد که دارای استاتوس پناهندگی و یا دلایل شبیه به دلایل پناهندگی باشد شرط امرار معاش برای این پناهنده مقیم سوئد وجود ندارد. منتهی بعضا برای این گروه نیز شرط امرار معاش گذاشته شده است. این شرایط بدین قرار میباشد:

۱- اگر خویشاوند ۳ ماه بعد از اقامت فرد پناهنده مقیم سوئد درخواست اقامت کند.

۲-اگر الحاق اعضای خانواده و یا زندگی مشترک خانواده در یک کشور دیگری و خارج از اتحادیه اروپا که خانواده به ان کشور وابستگی خاصی داشته باشند امکان پذیر باشد . و یا,

۳- پناهنده مقیم سوئد و فرد درخواست کننده (همسر) قبلا در خارج از سوئد و به مدت طولانی زندگی مشترکی نداشته اند و یا رابطه اینها به اندازه کافی قوی و بادوام نباشد.

الحاق خانواده و اقامت خویشاوندی برای افرادی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت هستند.

افرادی که دارای اقامت با استاتوس پناهندگی طبق قانون جدید و موقت هستند و قبل از مقیم شدن در سوئد متاهل و دارای فرزند و یا فرزندانی باشند اعضای خانواده تحت شرایطی که اقامت دائم این فرد پناهنده در آینده هم محتمل باشد میتوانند اقامت دریافت کنند. منتهی اگر یکی از زن و شوهر ها زیر ۲۱ سال باشند به فرد درخواست کننده اقامت داده نخواهد شد.

افرادی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت با استاتوس پناهندگی هستند و بعد از دریافت اقامت موقت قصد ازدواج با یک خارجی مقیم خارج از سوئد را داشته باشند به فرد درخواست کننده اقامت داده نخواهد شد.

افرادی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت با استاتوس دلایل شبیه به دلایل پناهندگی هستند و چه قبل از مقیم شدن در سوئد متاهل بوده باشند و چه بعد از دریافت اقامت موقت قصد ازدواج با یک خارجی مقیم خارج از سوئد را داشته باشند به فرد درخواست کننده اقامت داده نخواهد شد. ولی اگر فردی که طبق قانون جدید و موقت دارای اقامت موقت با استاتوس دلایل شبیه به دلایل پناهندگی باشد و درخواست اقامت این فرد قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ ثبت شده باشد و قبل از ورودش به سوئد متاهل بوده باشد به اعضای خانواده وی مثل اعضای خانواده فرد پناهنده اقامت داده خواهد شد.

اگر به هر دلیلی به اعضای خانواده فردی که دارای استاتوس پناهندگی و یا دلایل شبیه به دلایل پناهندگی که طبق قانون جدید و موقت اقامت موقت دریافت کرده است اقامت داده شود, مدت زمان اقامت عضو خانواده نیز به اندازه مدت زمان اقامت فرد پناهنده مقیم سوئد خواهد بود.