ترکیبی اعجاز انگیز از سنگ طبیعی و چوب

ترکیبی اعجاز انگیز از سنگ طبیعی و چوب این محصول، هنر دست روی سنگ طبیعی است (تراشیده شده با دست و پالیش شده با ماشین) سنگ طبیعی یک محصول صنعتی یکدست نیست، بلکه محصولی است که با نقش هایش، داستان زندگی خود را بازگو می‌کند و نسبت به سایر مصالح انرژی بسیار کمتری برای به دست آمدنش صرف می‌شود . نقش های موجود روی سنگ طبیعی ، حاصل جنب و جوش و رقص طبیعت است، و نه طراحی دست انسان یا ماشین . مشکل بازیافت ندارد چون خود جزیی از طبیعت است محصولی فاخر که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان جدید می باشد و با انواع سبک های معماری (از سنتی تا مدرن) هم نوایی دارد تمیز کردن سنگ طبیعی راحت و ارزان است. حتی سنگی که برای کف استفاده شده و قرنها از عمر آن می گذرد را می توان به حالت اول برگرداند. سنگ ها دارای روح و قدرت می باشند ، بطوریکه از دیرباز قدرت برخی از آنها شناخته شده و در طبابت از آن استفاده می شده است .

شما در انتخاب جنس سنگ، شکل و اندازه آزاد هستید . سرویس مطابق فضا و سلیقه شما ساخته خواهد شد .